HOME

Wij stonden op 10 en 11 november op het VGCt congres in Veldhoven ! Daar toonden we ons Diagnostisch Screening Instrument : DSI. Daarmee bieden we semi-gestructureerde DSM 5 (en DSM IV) diagnostiek.

Langskomen in onze stand  zal nu niet meer lukken. Wel vertellen we je graag meer over het DSI ! Uitproberen kan ook : de eerste 10 vragenlijsten zijn gratis. Klik hier voor meer informatie. 

 

Clinical Decision Support (CDS) – klinische beslissingsondersteuning – zorgt voor transparante beslisprocessen, waarin de juiste informatie op eenduidige wijze wordt gebruikt. Beslissingsondersteuning geeft de kwaliteit van beslisprocessen daarmee een stevige basis. Organisaties kunnen met beslissingsondersteuning systematisch werken aan beslissingen met meer kwaliteit.

De concrete bijdrage van CDS hangt samen de wijze waarop het wordt ingezet. CDS wordt bijvoorbeeld ingezet om het optimale behandelbeleid vast te stellen. Dat verschilt nogal van de inzet van CDS voor diagnostiek in de klinische praktijk.

Implementatietrajecten voor CDS bestaan voor een belangrijk deel uit het inventariseren van de inhoud, structuur en workflow van beslisprocessen en de gewenste oplossingsrichting. Dat kan gevolgen hebben voor het kennismanagement en meestal is de inzet van een CDS-systeem vereist. Neem contact met ons op om de mogelijkheden van CDS in uw organisatie te inventariseren.

Onze toepassingen (apps) voor diagnostiek en triage met semi-gestructureerde interviews in de GGz zijn direct te gebruiken.

TC-CDS